Hyvinvointia tukevat palvelut

Tarjoamme yksilö- ja ryhmätyönohjausta erilaisille ammattiryhmille sekä työpajatoimijoille. Työnohjaus edistää työssäjaksamista ja työhyvinvointia. Työnohjaus on menetelmä, jossa ohjaussuhteessa olevat ihmiset etsivät yhdessä vaihtoehtoisia näkökulmia ymmärtää ja olla suhteessa työhönsä tai muutokseen. Tarkemmat tavoitteet ja tapaamiskerrat sovitaan tarkemmin ohjattavien kanssa.

Työkykykoordinaattori on työelämän ja palvelujärjestelmän asiantuntija, jonka tehtävänä on yhdessä osatyökykyisen ja hänen työnantajansa kanssa löytää räätälöityjä ratkaisuja työssä jatkamiseen mm. henkilön pitkän sairausloman jälkeen. Suunnitelma tehdään ensimmäisen pitkän jakson aikana ennenkuin 60 sairaslomapäivää täyttyy.

Molempia palveluja on mahdollista hankkia etäpalveluina.

Työnohjaajaa sekä työkykykoordinaattoria sitoo vaitiolovelvollisuus kaikista ohjauksessa esiin tulleista asioista.

Ota yhteyttä!

Vieritä ylös