Osuustoimintaa ohjaavat kansainväliset arvot ja periaatteet

Perusarvot

Osuuskuntien perustana ovat omatoimisuuden, omavastuisuuden, demokratian, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden arvot.
Eettiset arvot

Kuten perustajansa osuustoimintaliikkeen jäsenet uskovat rehellisyyden, avoimuuden, yhteiskunnallisen vastuun ja muista ihmisistä välittämisen eettisiin arvoihin.
Periaatteet

Osuustoiminnan periaatteet ovat suuntaviittoja arvojen toteuttamiseksi käytännössä.

  1. Vapaaehtoinen ja avoin jäsenyys
  2. Demokraattinen jäsenhallinto
  3. Jäsenten taloudellinen osallistuminen
  4. Itsenäisyys ja riippumattomuus
  5. Koulutus, oppiminen ja viestintä
  6. Osuuskuntien keskinäinen yhteistyö
  7. Vastuu toimintaympäristöstä

Lähde: Kansainvälisen Osuustoimintaliiton osuustoiminnan identiteettiä koskeva kannanotto 1995

Comments are closed.