Tarina

Sisäisen yrittäjyyden hengessä

Uusi suhde työhön. Uusi tapa tehdä työtä. Vaihtoehto sekä perinteiselle palkkatyölle että taloudellisesti riskialttiille yksityisyrittäjyydelle. Sisäisen yrittäjyyden ilmaisukanava, mielekäs ja luova tapa työllistyä.

Näitä näkökulmia pohtivat Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen kurssilaiset vuonna 1994, kun Suomen talouselämä oli uinahtanut lamaan. Tekemätöntä työtä maassa kyllä oli, mutta avoimia työpaikkoja ei. Miten tarjota asiantuntijoiden osaaminen pienten ja keskisuurten yritysten käyttöön molemmin puolin joustavasti, helposti ja riskittömästi?

Ratkaisuksi löydettiin yhteistyöhön perustuva perinteikäs yritysmuoto, osuuskunta. Innotyöverkko oli yksi ensimmäisistä 1990-luvulla perustetuista ns. uusosuuskunnista. Taipuisa ja organisaatiorakenteeltaan keveä yritysmuoto tarjosi oivan toimintaympäristön sille, mikä yksin olisi ollut vaikeaa tai mahdotonta: monialaiseen ja poikkitieteelliseen yhteistyöhön sekä synergiaan, joka on lisäarvo monenlaisissa kehittämisprojekteissa ja asiantuntijapalveluissa.

Sittemmin moni noihin aikoihin perustetuista osuuskunnista on jo lopettanut toimintansa. Innotyöverkossa olemme onnistuneet luomaan toimintaympäristön, joka palvelee jäseniään kilpailukykyisesti. Sisäisen yrittäjyyden hengessä tuotamme ja kehitämme palveluita liike-elämälle parhaalla osaamisellamme ja toistemme kollegiaalisella tuella vielä tänäkin päivänä.

Comments are closed.