Työn iloa

Yritystä verrataan joskus omaan lapseen: paljon huolta ja vaivaa, mutta paljon myös ilon aiheita. INNOverkko perustettiin 5.5.1994 ja se saavutti näin ollen 18 vuoden iän vuonna 2012. Miten tämän lapsen ”vanhemmat” – synnytys- ja kasvukivuista täysi-ikäisyyteen saakka mukana olleet perustajajäsenet – kuvailevat yrittäjyyden roolia omassa elämässään?

— Vallitseva työtilanne oli toki vaikuttamassa päätökseemme ryhtyä yrittäjiksi. Vielä enemmän vaakakupissa kuitenkin painoivat mahdollisuus uudenlaiseen työn iloon ja tekemisen vapauteen, kertovat INNOtyöverkko Osuuskunnan perustajajäsenet Tuija Hämäläinen ja Matti Hyvärinen.
—Sisäinen yrittäjäni oli tainnut jo saada tarpeekseen ”pomottamisesta”, naurahtaa Matti, joka toimi pitkään mm. johtotehtävissä ennen osuuskunnan perustamista.

— Minä taas haaveilin työn sovittamisesta paremmin omaan elämäntilanteeseen, kertoo Tuija, jonka nuorin lapsi oli osuuskunnan perustamisen aikaan alta parivuotias. —Yrittäjyys mahdollisti omista aikatauluista päättämisen ja työn tekemisen itselle sopivana aikana.

Verkostoajattelu käytäntöön

Osuustoiminta oli vasta tekemässä uutta tulemistaan vuonna 1994. Ajatus eri alojen asiantuntijoiden yhteisestä verkostosta tuotti visioita moniammatillisuudesta ja poikkitieteellisyydestä sekä yhteisöllisestä ja joustavasta tavasta tehdä työtä. —Teimme todella paljon työtä osuustoiminnan sovittamiseksi nykyaikaisen yritystoiminnan muotoon. Käytännössä tämä tarkoitti paljon strategista suunnittelua ja yrityksen perustoimintojen mallintamista uudelleen. Perinteinen hierarkinen organisaatiomalli kun ei uusosuustoimintaan oikein sopinut, Matti toteaa.

— Esimerkiksi työsuhdelainsäädäntö pohjautuu lähes täysin siihen olettamukseen, että työtä tehdään vakituisessa, kokopäiväisessä työsuhteessa työnantajan työnjohdon ja valvonnan alaisuudessa. Miten pykäliä pitäisi soveltaa osuuskuntayrityksessä, jonka osakkaat ovat kylläkin henkisesti yrittäjiä, mutta juridisesti ilman yrittäjästatusta, työntekijän asemassa? Näitä kysymyksiä kävimme selvittämässä aina paikallisviranomaisista ministeriön virkamiehiin saakka.

— Kaikki on aivan alusta lähtien pyritty hoitamaan lakien ja pykälien mukaan ja työntekijän etua vaalien, mutta vieläkin voi hankaluuksia toisinaan aiheuttaa esimerkiksi työttömyysturvaan liittyvä byrokratia.

Arvot apuna ja haasteena

Osuustoiminnan perusarvoihin kuuluvien demokraattisuuden ja oikeudenmukaisuuden noudattaminen on joskus haastavaa. —Kaikkien mielipiteiden kuuleminen ja huomioonottaminen hidastaa toisinaan asioiden etenemistä. Jokainen henkilöstöä koskeva ratkaisu on myös ikään kuin ennakkotapaus, joka vaikuttaa kaikkiin jäseniin, oleviin ja tuleviin, kuvailee Matti. —Täydellistä oikeudenmukaisuutta saattaa olla jopa mahdotonta saavuttaa, koska jäsenet toimivat osuuskunnassa niin eri tavoin. Itsekin olen välillä ollut jaksoja muualla joko palkkatyössä tai opiskelemassa, kertoo Tuija omasta tavastaan toteuttaa tekemisen vapautta. —Siltikin näen osuustoiminnallisiin arvoihin ja periaatteisiin sitoutumisen osuuskuntayrittäjälle välttämättömänä. Ilman niiden kunnioittamista yhteistyö ei nimittäin suju.

Aktiivisten ihmisten yritys

Perustajajäsenet ovat valmiita suosittelemaan osuustoimintaa yrittäjähenkisille ja itseohjautuville ammattilaisille, joilla on kyky markkinoida oman osaamisensa lisäksi myös toisia osuuskuntalaisia. —Osuuskunnassakaan ei työllisty, jos vain odottaa, että asiakkaat löytävät sinut, sanoo Tuija. —Yhteisiin tavoitteisiin sitoutuneelle osuuskuntalaiselle yritys on enemmän kuin pelkkä laskutuskanava, Matti kommentoi. —Ja oman arjen on hyvä olla hallinnassa niin, että kykenee sietämään jonkin verran myös epävarmuutta, muistuttaa Tuija lopuksi.

INNOtyöverkon rooli uusosuustoiminnan uranuurtajana on huomattu myös valtakunnan tasolla. Sekä Tuija Hämäläinen että Matti Hyvärinen ovat ansainneet Suomen Yrittäjien hopeisen yrittäjäristin ansioistaan yrittäjyyden edistäjinä. Näin myös INNOtyöverkko on noteerattu yrityskentässä ”oikeana” yrityksenä. Ei hullumpi saavutus täysi-ikäisyyden juuri saavuttaneelta!

Comments are closed.