Mari-Pauliina Tervo

Viestinnän ja koulutuksen asiantuntija

Olen ihmiskeskeinen kouluttaja ja työelämätaitojen valmentaja. Kokemukseni ihmisten ohjaamisesta eri elämäntilanteissa antaa hyvän pohjan tukea asiakkaan kehitystä ja etsiä yhdessä parhaita ratkaisuja oman toiminnan ohjaukseen. Yksilöllisyys ja inhimillisyys ovat toimintaani ohjaavia periaatteita.

Avoin ja arvostava vuorovaikutus sekä henkilökohtaisen kehityksen tukeminen ovat osaamiseni ja kiinnostukseni ytimessä. Yhteisen ymmärryksen rakentaminen tapahtuu hyväksymällä asiakkaan tilanne ja siihen liittyvät tunteet kokonaisuudessaan. Työni on esteiden madaltamista. Matalan kynnyksen kontaktorina etsin parhaat yhteydet verkostoitumisen tukemiseen.

  • Uusien yhteistyömuotojen rakentaminen
  • Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden tukeminen
  • Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden uravalmennus
  • Monikulttuurinen työelämä
  • Yrittäjämäinen työnkuva ja itsensä johtaminen
  • Taidelähtöiset menetelmät asiakastyössä
  • Autismiystävällinen toimintakulttuuri
  • Kokeilut ja yhteiskehittäminen
  • Teknologian hyödyntäminen
  • Laadukas ja hyvinvoiva elämä

Jos etsit tietä eteenpäin, ota yhteyttä minuun.
Autan ihmisiä siirtymävaiheissa haastavilla rajapinnoilla.

+358 40 963 6559
mari-pauliina.tervo@innoverkko.com

Vieritä ylös