Graafinen suunnittelu Innoverkko

Bränding- Erotu visuaalisesti!

Brändin kirkastaminen vahvistaa yrityksen kilpailukykyä, kun koko organisaatiolla on yhteinen näkemys ja ymmärrys brändistä on sama ja ajassa elävä.  Annamme raamit  ja materiaalin, jolla omatkin joukot saadaan tukemaan strategisia tavoitteita, jolloin saadaan mitattavia tuloksia. Prosessin lopputuloksena syntyvät brändimäärittelyt luovat  visuaalisen brändi-ilmeen ja hyvät lähtökohdat markkinoinnin suunnittelulle. 

Pääviestin kirkastaminen ja visualisoiminen ( 2 työpajaa)
 • Yrityksen identifiointi auttaa kohderyhmää ymmärtämään viestisi.
Graafinen ohje
 • Sisältää ohjeen graafisten elementtien ja niiden variaatioiden, värien ja fonttien käytöstä.
Brändin hallinta (2 työpajaa)
 • Asiakasrajapinnat
 • Markkinointimateriaalien kartoitus
 • Digikanavien valinta
Visuaalinen ilme
 • Visual slogan, logo, favicon, somekuvakkeet ja etusivut, kuvapankki 20 kuvaa.
 •  Skaalautuvat kotisivut 3-5 sivua, sisältäen blogialustan WordPress julkaisujärjestelmällä + testaus.
 • Google analytic asennus ja käyttöönotto.
 •  Presentaatioesitys teemapohja + kuva ja ikonipankki
 • Käyntikorttipohja
 • roll-up-pohja

Työpajojen välissä suunnittelulle varataan aikaa noin 4 viikkoa.

Lisätietoa
Vieritä ylös