Hyvinvointitaidot ja luova leikkiminen

 

Oletko kotiäiti tai -isä?
Päiväkotityöntekijä tai eskariopettaja?
Luovasta, lapsiystävällisestä opetustavasta kiinnostunut opettaja?  
 
Me Innoverkossa haluamme tukea sinun työhyvinvointiasi ja niiden lasten hyvinvointia, joiden kanssa touhuat päivittäin. Tarjoamme livekursseja, luentoja, koulutuksia ja verkkokursseja omaehtoisen, luovan leikin tunnistamisesta ja tukemisesta sekä hyvinvointitaidoista.  
 
Koulutuksissa esitellään tutkimustietoa ja lastenpsykiatrien näkemyksiä leikkimisen merkityksestä lapsen kehitykselle ja hyvinvoinnille ja siitä, kuinka aikuinen voi omalla toiminnallaan tukea lasta. Huomio kohdistuu myös aikuisen hyvinvointitaitoihin ja niiden kehittämiseen sekä aikuisen voimaantumiseen leikin maailman kautta. Aikuinenkin tarvitsee “mielen leikkiä”, luovaa tilaa kaiken suorittamisen vastapainoksi.  
 
Käytännön esimerkkien ja harjoitusten avulla saat vinkkejä ja välineitä omaan arkeesi. Koulutuksen voi räätälöidä tilaajan tarpeisiin sopivaksi, ota yhteyttä niin neuvotellaan toteutuksesta.  

 

 

 

Comments are closed.