Kätevät ja näyttävät asiakirjapohjat

Millaisen mielikuvan organisaationne kirjeet, tarjoukset, sopimukset ja muistiot luovat? Jos olette tyytyväisiä niiden yleisilmeeseen ja ulkoasuun, käytössänne ehkä on jo asiakirjapohjia. Jos edessänne on kirjava valikoima erilaisia asetteluita ja kirjasintyyppejä, on aika terävöittää tekstityötänne, ja samalla yrityskuvaanne.

Office-ohjelmiin suunnitellut asiakirjapohjat sujuvoittavat työtä. Kirjoittaja voi keskittyä sisältöön, kun pohjaan on määritelty oikeat asettelut ja sopivat tekstityylit valmiiksi. Myös logot ja yhteystiedot on aseteltu valmiiksi paikoilleen. Kun malleihin liitetään vakiotekstejä ja täytettäviä lomakekenttiä, voi niitä hyödyntää myös muistilistoina dokumentaation tuottamisessa.

Suunnittelemme asiakirjojenne visuaalisen ulkoasun yritysilmeeseenne sopivaksi. Teemme mallit ja opastamme niiden käyttöön. Asiakirjapohjien uudistus ja käyttöönotto voi olla myös osa laatujärjestelmänne kehittämistä.

Ota yhteyttä INNOverkkoon!

 

Comments are closed.