Työpajatoiminnan kehittäminen

Työpajapedagogiikalla tarkoitetaan joustavissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa, yksilön edellytysten mukaista tekemällä oppimista korostavaa, yhteisöllistä ja suunnitelmallista valmennusta. Jotta työpajalla voidaan toteuttaa edellisen määritelmän mukaista valmennustyötä, on työpajan perustehtävän ja valmentajien tehtäväkuvien oltava selkeät.

Työpajatoiminnan kehittäminen on kannattava investointi. Resurssien niukentuessa on keskityttävä oleelliseen toimintaan, jotta toiminta on tuloksellista. Työpajan selkeät sisäiset rakenteet, terävöitynyt perustehtävä ja valmennustyön eettisten periaatteiden ymmärtäminen takaavat valmennustyön laatua. Ammattitaitoinen valmentaja ohjaa, tukee, neuvoo ja auttaa valmentautujaa kohti valmennussuunnitelman mukaisia tavoitteita.

Palvelut:

  • Työpajojen kehittämisprosessit
  • Valmennustyön kehittämisprosessi
  • Oppimisympäristön tunnistamiset, niiden raportoinnit ja osaamiskartan laatimiset

Onnistunut valmennus lisää arvostustanne ja työnne kolmannella sektorilla saa tunnustusta yhteiskunnassa.

Ota yhteyttä INNOverkkoon!

Comments are closed.