Etunimi Sukunimi

Esittelyn ingressi
 • Kokemus: mitä olen tehnyt, mistä kannukseni hankkinut, koulutuspohja
 • Kiinnostus: mistä olen erityisesti kiinnostunut omalla alallani/ asiantuntijana
 • Motto: näkökulma omaan alaan tai tekemiseen
Esittelyn leipis
 • Työskentelytapani/ työn motto / osaamiseni tuottama ilo (hyöty+etu asiakkaalle)
  mitä osaamisellani pystyn ratkomaan, mitä annan, millaisia metodeja käytän, persoonani työroolissa
Osaamisalueet

esille tiivistettynä luetteloina (otsikot vaihtelevat)

 • Osaamisalueet
 • Vahvuuksia
 • Olen parhaimmillani
Taustaa

Tarkkuus ja kerronnan muoto vaihtelee todella paljon, mutta on visuaalisin keinoin pidetty yhteneväisenä

 • CV
 • Referenssejä
 • Tieteelliseen työhön sallistuminen
Autenttisia asiakaspalautteita
Ei ole läheskään kaikilla.
Yleensä autenttisia asiakkaiden lausuntoja ja sitaatteja asiakaspalautteista.
Vieritä ylös