Timo Pihlajamäki

Timo Pihlajamäki

Esittely
  • Kokemus: mitä olen tehnyt, mistä kannukseni hankkinut, koulutuspohja
  • Kiinnostus: mistä olen erityisesti kiinnostunut omalla alallani/ asiantuntijana
  • Motto: näkökulma omaan alaan tai tekemiseen
Esittely

Työskentelytapani/ työn motto / osaamiseni tuottama ilo (hyöty+etu asiakkaalle)
Mitä osaamisellani pystyn ratkomaan, mitä annan, millaisia metodeja käytän, persoonani työroolissa

Osaamisalueet
  • Osaamisalueet
  • Vahvuuksia
  • Olen parhaimmillani

Tiivistettynä luetteloina … otsikot vaihtelevat.

Taustaa

Tarkkuus ja kerronan muoto vaihtelee todella paljon, mutta on visuaalisin keinoin pidetty yhteneväisenä

  • CV
  • Referenssejä
  • Tieteelliseen työhön osallistuminen
Autenttisia asiakaspalautteita

Ei ole läheskään kaikilla
Yleensä autenttisia asiakkaiden lausuntoja ja sitaatteja asiakaspalautteista

Vieritä ylös